Program 2024

Na golf igrišču Arboretum igranje golfa tudi v letu 2024 ne bo možno. Novi lastnik nadaljuje prenovo in posodobitev igrišča ter vseh objektov, ki so vključeni v igrišče. Zato bomo tudi letos srečanja in turnirje organizirali na bližnjih golfskih igriščih. Večina članov se je odločila za golfsko igrišče CUBO – Smlednik.

V skladu z dosedaj sprejetimi usmeritvami upravnega odbora bomo tudi v letu 2024 dali poudarek tedenskim klubskim srečanjem, obiskom slovenskih in tujih golfskih igrišč, medklubskim srečanjem oziroma srečanji s člani drugih klubov, enodnevnim izletom …

Tudi letos bodo klubska srečanja članov GK LEO potekala na golfskem igrišču CUBO in sicer vsak torek. Prvo srečanje bo potekalo v torek, 2. 4. 2024 ob 10:00 uri.
Za vsako srečanje vam bomo vabilo z navodili o načinu prijavljanja vaše udeležbe sproti in pravočasno posredovali.

Na golfskem igrišču CUBO bodo tudi letos ob sredah potekali sredini družabni turnirji “GOLFPOČITNICE OPEN” s pričetkom v sredo, 10. 4. 2024.

Pripravljamo že tudi razpise za medklubska srečanja in golfske izlete.

V četrtek, 18. 4. 2024 bo s pričetkom ob 10:00 uri in startom na strel, na golfskem igrišču Lipica, potekal Otvoritveni turnir GK LEO. Po turnirju bo potekalo druženje članov ob pršutu in teranu v tipični kraški vinski kleti.
Zaradi rezervacije igrišča in vinske kleti vas prosim za predhodno najavo vaše udeležbe.