Klub

Golf klub LEO je bil ustanovljen 15. 10. 1999. GK LEO je član golf zveze Slovenije in ima pogodbo z golf igriščem Arboretum. Ustanovni člani GK LEO so:

Darko Gognjavec
Milan Marinič
Janez Narat
Aleš Ocepek
Miro Ukmar
Boris Zakrajšek

V mandatnem obdobju 2020 – 2024 GK LEO vodi naslednja ekipa:

Predsednik kluba – Miro Ukmar (v skladu s 30. členom statuta je predsednik kluba tudi predsednik upravnega odbora kluba)

Upravni odbor kluba:
Miro Ukmar – predsednik
Drago Banović – član
Janez Bukovnik – član
Bojan Kaplan – član
Roman Piškur – član
Janez Potočnik – član

Nadzorni odbor kluba:
Milan Marolt – predsednik
Antonija Erznožnik – članica
Stane Ukmar – član

Golf klub Leo, s sedežem in igriščem v Volčjem Potoku, je svoje ime dobil po Leu Souvanu, skrbniku Volčjega Potoka, enega najlepših biserov slovenske narave.

Leo Souvan je bil sin Ferdinanda Souvana, veletrgovca iz Ljubljane, ki je konec 19. stoletja kupil posestvo Volčji Potok. Po smrti očeta Ferdinanda je posestvo podedoval Leo, ki je velik del svojega življenja posvetil ureditvi in razširitvi parka Volčji Potok. Park je najprej razširil, zato je moral podreti staro obzidje prvotnega parka. V njem je nasadil veliko različnih vrst domačega in eksotičnega drevja. Pred starim dvorcem je po francoskem zgledu zasnoval strogo geometrični parter. Predele južno in zahodno od grajskega hriba pa je po naravnih vzorih preoblikoval v angleški park. Po koncu druge svetovne vojne je oblast nacionalizirala tudi posestvo Souvanovih. Leo Souvan je za park vestno skrbel vse do svoje smrti leta 1949. Tedanja oblast je leta 1950 Volčji Potok razglasila za kulturni spomenik in ga dve leti zatem predala ljubljanski Univerzi, ki je v Volčjem Potoku uredila študijski in raziskovalni arboretum. Leta 1999 je bil Arboretum Volčji Potok na celotni površini razglašen za kulturni spomenik oblikovane narave. V arboretumu, ki se razprostira na površini 82 ha, lahko občudujemo več kot 3500 različnih trajnic, grmovnih in drevesnih vrst.