Program 2023

V letu 2023 igranje golfa na igrišču Arboretum žal ne bo možno. Novi lastnik je že pričel s prenovo in posodobitvijo igrišča ter vseh objektov, ki so vključeni v igrišče. Zato bomo klubska srečanja in turnirje organizirali na bližnjih golfskih igriščih. Večina članov se je odločila za golfsko igrišče CUBO – Smlednik.

V skladu z dosedaj sprejetimi usmeritvami upravnega odbora bomo tudi v letu 2023 dali poudarek tedenskim klubskim srečanjem, obiskom slovenskih in tujih golfskih igrišč, medklubskim srečanjem oziroma srečanji s člani drugih klubov, enodnevnim izletom.

Letos bodo klubska srečanja članov GK LEO potekala na golfskem igrišču CUBO in sicer vsak torek. Prvo srečanje bo potekalo v torek, 4. aprila 2023. Vabilo z navodili o načinu prijavljanja vaše udeležbe vam bomo še posredovali. Na golfskem igrišču CUBO bodo tudi letos ob sredah potekali  sredini turnirji GOLFPOČITNICE OPEN s pričetkom v sredo, 12. aprila. 2023.Pripravljamo že tudi razpise za medklubska srečanja in golfske izlete.