Poročilo o aktivnostih v letu 2015

Golf klub LEO je bil ustanovljen 15. 10. 1999. GK LEO je član golf zveze Slovenije in ima pogodbo z golf igriščem Arboretum. Ustanovni člani GK LEO so:

 • Darko Gognjavec
 • Milan Marinič
 • Janez Narat
 • Aleš Ocepek
 • Miro Ukmar
 • Boris Zakrajšek

Ustanovni člani sestavljajo FORUM, ki je posvetovalni organ. Forum vrši tudi funkcijo častnega razsodišča GK LEO (28. in 29. člen statuta). Forum deluje v naslednji sestavi:

 • Boris Zakrajšek – predsednik
 • Miro Ukmar – podpredsednik
 • Milan Marinič – sekretar
 • Darko Gognjavec – član
 • Janez Narat – član
 • Aleš Ocepek – član

V letu 2015 je GK LEO deloval v naslednji sestavi:
Predsednik kluba – Miro Ukmar (v skladu s 30. členom statuta je predsednik kluba tudi predsednik upravnega odbora kluba).

Upravni odbor kluba:

 • Drago Banović
 • Darko Gognjavec – član
 • Milan Marolt – član
 • Roman Piškur – član
 • Janez Ivan Potočnik – član, blagajnik
 • Ivan Sušnik – član

Nadzorni odbor kluba:

 • Boris Rehar – predsednik
 • Ivica Gognjavec – članica
 • Majda Nahtigal – članica

Redni letni občni zbor GK LEO je potekal 17. 05. 2015 po zaključku otvoritvenega turnirja GK LEO na golfskem igrišču Arboretum.

Sprejeli smo poročilo o aktivnostih v letu 2014, finančno poročilo za leto 2014, poročilo NO ter program aktivnosti za leto 2015.

V letu 2015 smo bili člani GK LEO prisotni na mnogih golfskih srečanjih na različnih golfskih igriščih, predvsem smo se člani redno družili in igrali golf na golfskem igrišču Arboretum. Med sezono smo se udeleževali turnirjev “Za Pohanga pšanca”, “Teva turnirjev”, “turnirjev Arboretum Open” ter HCP turnirjev, ki so potekali na golfskem igrišču Arboretum. Posebej družabna so bila vsa medklubska srečanja, ki smo se jih udeleževali skupaj s člani GK Arboretum.

Kljub temu, da smo zaradi slabega vremena morali odpovedati oziroma preložiti nekaj srečanja, smo z bogato aktivnostjo lahko zadovoljni (golf se igra v naravi). Po vsakem turnirju je bilo po razglasitvi rezultatov organizirano družabno srečanje na katerem so člani izmenjavali izkušnje in se bolje spoznavali.

V letu 2015 smo se člani GK LEO udeležili naslednjih srečanj:

Golfske počitnice v Sharm el Sheikhu
31. januar 2015 – 28. februarja 2015

Medklubsko srečanje z GK LIPICA – skupaj z GK Arboretum
4. april 2015 – Lipica

Torkova klubska srečanja GK LEO (vsak torek) od 31. marca 2015 dalje – Arboretum

Turnirji za “Pohanga pšanca” (vsako sredo) od 25. marca 2015 dalje – Arboretum

Turnirji Arboretum Open (enkrat mesečno) od 11. aprila 2015 dalje – Arboretum

Otvoritveni turnir GK LEO
17. maj 2015 – Arboretum

Redni letni občni zbor GK LEO
17. maj 2015 – Bunkež

Turnir “Dan mladosti”
25. maj 2015 – Arboretum

Povratno medklubsko srečanje z GK Lipica – skupaj z GK Arboretum
7. junij 2015 – Arboretum

Medklubsko srečanje z GK Adria – skupaj z GK Arboretum
14. avgust 2015 – Arboretum

Festival golfa v Arboretumu
26. – 30. avgusta 2015 – Arboretum

Klubsko prvenstvo GK LEO
13. september 2015 – golfsko igrišče Arboretum

Golf in mlado vino Prekmurje
21. – 25. oktobra 2015 – Livada

Medklubsko srečanje z GK Lipica – skupaj z GK Arboretum
10. december 2014 – Bunkež

Novoletno srečanje GK LEO
29. december 2015 – Bunkež

Poleg navedenih aktivnosti so se posamezni člani udeleževali tudi drugih srečanj in turnirjev v Sloveniji in tujini.

Zmagovalec klubskega prvenstva GK LEO za leto 2015 in s tem tudi klubski prvak za leto 2015 je postal Roman Gracer (po žrebanju z Zlatkotom Srako, ki je dosegel enak bruto rezultat).

Rezultati turnirjev so objavljeni na spletni strani GK LEO: www.golfklubleo.si Obveščanje članov kluba je potekalo preko spletne klubske strani: www.golfklubleo.si ter po elektronski pošti. Poslužujemo pa se tudi spletne strani GZS www.golfportal.si. V letu 2015 je imelo v GK LEO urejeno članstvo 60 članov.